Предишни заглавия: „Народна просвета“ (1928 г.), „Предучилищно възпитание“ (1953 г.), „Начално образование“ (1961 г.)

ISSN: 0861–3982 (Print), 1314–8540 (Online)

Главен редактор: Проф. д-р Румяна Пейчева – ФорсайтСофийски университет „Св. Климент Охридски“
Научен редактор: Любомира Христова
Е-mail: pedagogy@azbuki.bg

Списание „Педагогика“ e научно издание, което обединява вътрешнопредметните направления на педагогическото познание в неговия широк информационен спектър: предучилищно възпитание, начално образование, образование на възрастни, сравнителна педагогика, специална педагогика, история на педагогиката, социална педагогика … Във фокуса на списанието са всички образователни нива – от предучилищното, основното, средното и висшето образование до ученето през целия живот.

Списанието отразява иновативни идеи, експериментални резултати, съвременни тенденции и перспективи за развитието на педагогическата наука и обогатяване на реалната педагогическа практика. Съдържателните изследователски търсения насочват към богато тематично разнообразие и към очертаване на дискусионни тези, както и към проникване в територията на гранични научни области.

С цел придаване на представителна изследователска цялостност и смисленост на изследваните явления списанието предлага широки възможности за споделяне на изследователски проникновения и постижения, на добри педагогически практики.

Основните раздели и теми на списанието са: Теория и опит; Научни изследвания; История на образованието и педагогическите науки; Философия на образованието; Чуждестранна образователна традиция и съвременен опит; Добри педагогически практики; Мнения и позиции; Личности в науката; Книжнина; Архив.

Периодика на списанието – 9 книжки годишно.

0.3 (2022)                    Q4 (2022)
Impact factor                Rank by JCI

Статиите на сп. „Педагогика“ се реферират и индексират в:

– Web of Science: Emerging Sources Citation Index

– European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– EBSCOhost Research Databases

– Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

Статиите на сп. „Педагогика“ се реферират и индексират в:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.